Oferta edukacyjna

 

Pewny zawód - lepsza przyszłość

Nowy zawód – nowe możliwości

 Gimnazjalisto! Wybór kierunku kształcenia i szkoły to trudna decyzja. 
Będzie łatwiejsza, a może trafniejsza jeśli dokładnie przeanalizujesz informacje zamieszczone poniżej.

Drodzy gimnazjaliści, już wkrótce będziecie mieli okazję odwiedzić naszą szkołę i naocznie przekonać się, że warto tu kontynuować swoją edukację. Specjalnie dla Was przygotowujemy Dzień Otwarty (09.05.2012 r.). Tego dnia czekać będzie na Was wiele atrakcji. Postaramy się pokazać Wam naszą szkołę taką, jaką ona naprawdę jest. Pokażemy wam nasze osiągnięcia, projekty, które realizujemy i zapoznamy Was z naszą tegoroczną ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2012/2013

 

Technikum 4-letnie po gimnazjum (dzienne)

 

Technika Uzupełniające po ZSZ 3-letnie

( zaoczne)

 

Zasadnicza Szkoła zawodowa 3 - letnia po gimnazjum

zawód:

Klasa integracyjna

W roku szkolnym 2010/2011 w naszej szkole  powstała pierwsza na terenie regionu klasa integracyjna na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. 

Uczniowie realizują standardowy program nauczania przewidziany w tego typu klasie, natomiast uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym mają ten program dostosowany do swoich możliwości. Zapewniamy im też pomoc dodatkowego nauczyciela (nauczyciel wspomagający).

Nauczanie odbywa się w komfortowych warunkach – maksymalnie 20 uczniów w klasie, każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, ma zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczną, dlatego nie tylko uczniom posiadającym orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale mającym wszelkie trudności w nauce, łatwiej jest tu osiągnąć sukces. 

W klasie maksymalnie może uczyć się do 5 uczniów z różnego rodzajami niepełnosprawności. Uczniowie uczą się różnych zawodów- zgodnie z umową podpisaną z pracodawcą zewnętrznym  lub w Centrum Kształcenia Ustawicznego (dawne warsztaty szkolne).

Przy naborze do klasy integracyjnej wymagany jest dodatkowy druk – wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do tego typu klasy (wkrótce do pobrania).

Masz problemy w nauce, w funkcjonowaniu w grupie, problemy zdrowotne – tu masz szanse na sukces, gwarantujemy optymalne warunki rozwoju i pomoc specjalistów!

Do pobrania druk skierowania na badania lekarskie - dotyczy on tylko uczniów szkół zawodowych pobierz >>

Szkoła policealna dla dorosłych 2 - letnia (zaoczna)

technik rachunkowości, administracji

Terminy rekrutacji 2012/2013

       Składanie podań przez kandydatów do nie więcej niż trzech wybranych szkół.

od 28 maja 2012 r. do 22 czerwca 2012 r., do godz. 15.00

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę - do 3 lipca 2012 2012 r. (wtorek), do godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół - do 4 lipca 2012 r. (środa), do godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach

zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół - do 6 lipca 2012 r. (piątek), do godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół - 6 lipca 2012 r. (piątek), do godz. 15.00

Składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 6 lipca 2012 r. nie dokonały pełnego naboru -

do 10 lipca 2012 r. (wtorek), do godz. 15.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru -

11 lipca 2012 r. (środa), do godz. 12.00

Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie - po 20 sierpnia 2012 r.

Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 11 lipca 2012 r. -

do 31 sierpnia 2012 r., do godz. 12.00

 

Szkoły policealne dla młodzieży oraz szkoły dla dorosłych: licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, szkoły policealne, gimnazja.
Składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wybranej szkole. do 22 sierpnia 2012 r., do godz. 15.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół. do 24 sierpnia 2012 r., do godz. 15.00
Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 22 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia

 

Wykaz wymaganych dokumentów

Szkoły ponadgimnazjalne (technika i zasadnicze szkoły zawodowe):

pobierz podanie do szkoły w PDF>>

Technika uzupełniające:

Nasze atuty

Zapraszamy do obejrzenia filmu o szkole 

Prezentacja multimedialna o szkole pobierz >>

- przyszłościowe kierunki kształcenia

- położenie w centrum miasta

- nowoczesne pracownie komputerowe - 3

- centra multimedialne z szybkim łączem internetowym -2

- szerokopasmowy darmowy stały dostęp do Internetu w szkole, wifi

- wykwalifikowana i przyjazna uczniom kadra

- nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia

- bogaty księgozbiór biblioteczny (książki i multimedia)

- różnorodne koła zainteresowań, np. turystyczne, sportowe, ekonomiczne, medialne

- gazetka szkolna "Duża Przerwa"

- możliwość udziału w licznych projektach,

- organizacja wycieczek przedmiotowych (Targi automatyki – AUTOMATICON 2012 w Warszawie, NBP, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Mennica Polska, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Targi edukacyjne w Toruniu, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON oraz Polagra do Poznania.

Perspektywy rozwoju

- nowoczesna sala gimnastyczna z  zapleczem dydaktycznym (oddana do użytku 6 stycznia 2010 r.)

- dostosowanie oferty szkoły do potrzeb rynków pracy poprzez tworzenie nowych, atrakcyjnych kierunków kształcenia

w trybie dziennym i zaocznym

- współpraca ze szkołą w Syke (Niemcy)

- aktywny udział w życiu środowiska lokalnego

- dalsza współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu

- wzbogacanie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne (tablice interaktywne, programy edukacyjne)

 

Dnia 28.04.2011  odbyły się Drzwi Otwarte  program >>

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela

i zapisy przyjmuje:

sekretariat

 

Zespołu Szkół Zawodowych

87-200 Wąbrzeźno

ul. Żeromskiego 6

 

tel./fax.   56 688-13-52

tel. 56 688-1673 

 

e-mail: zsz_ wabrzezno@post.pl

 

www.zszwabrzezno.neostrada.pl

OD KWIETNIA 2012

WWW.ZSZWABRZEZNO.COM

 

Prezentacje multimedialne

„Edukacja technika ekonomisty, logistyka, handlowca i hotelarza
a potrzeby współczesnej gospodarki”

PREZENTACJA>>

 

 

"Mechatronika i mechanika – to nowa jakość pracy i kształcenia w edukacji zawodowej"

PREZENTACJA>>

 

Gimnazjalisto,

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

to szkoła dla Ciebie!

Dajemy Ci możliwość rozwoju.

Postaw na przyszłość!